4 stycznia 2021

Informacja o udzieleniu zamówienia w zapytaniu ofertowym pn.: „Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) dla Kuratorium Oświaty w Krakowie”

Do pobrania:

Informacja o udzieleniu zamówienia