25 czerwca 2020

Organizacja konkursów tematycznych w roku szkolnym 2020/2021

Koordynator konkursów tematycznych:

Katarzyna Dębska
tel. 12 448-11-54
e-mail: katarzyna.debska@kuratorium.krakow.pl