kwiecień 2022

29 kwietnia 2022

Defilada klas mundurowych „Razem pilnujemy Polski”

Ulicami Krakowa przeszła defilada „Razem pilnujemy Polski”. Wzięło w niej udział blisko 2000 uczniów z małopolskich klas mundurowych. Towarzyszyła im Orkiestra Wojskowa w Krakowie, której przewodniczył tamburmajor st. chor. sztab. Tomasz Stronias . W wydarzeniu wziął udział Mikołaj Pawlak – Rzecznik Praw Dziecka oraz Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty i inicjatorka tego wydarzenia.

28 kwietnia 2022

Dotacja podręcznikowa 2022/2023

  Uprzejmie informuję, że sposób, tryb oraz terminy udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 roku określa rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 716).

27 kwietnia 2022

Razem pilnujemy Polski

Jutro (28 kwietnia 2022 r.) ulicami Krakowa przejdzie Defilada klas mundurowych pod hasłem „Razem pilnujemy Polski”. Defilada jest demonstracją uczuć patriotycznych młodych ludzi świadomych swoich obowiązków wobec Polski i odpowiedzią na przyjęcie przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustawy o obronie Ojczyzny.

12 kwietnia 2022

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy odnoszą się m. in. do klasyfikowania tych uczniów uczęszczających do oddziałów przygotowawczych w roku szkolnym 2021/2022.

7 kwietnia 2022

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego w 2022 roku

Do pobrania: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego w 2022 roku Załącznik nr 1 – wzór oferty Załącznik nr 2 – wzór umowy Załącznik nr 3 – wzór sprawozdania Załącznik nr 4 – wykaz osób […]

5 kwietnia 2022

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2022 r. z terenu województwa małopolskiego

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2022 r. z terenu województwa małopolskiego

4 kwietnia 2022

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach środków Funduszu Pracy w roku 2022

Do pobrania: pismo Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie procedury zawierania umów z gminami województwa małopolskiego załączniki: wzór wniosku o zawarcie umowy w sprawie trybu przekazywania do gminy w 2022 r. środków Funduszu Pracy oraz ich rozliczania z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (załącznik do edycji) wzór umowy w sprawie trybu przekazywania do […]