10 października 2017

Informacja w sprawie działalności stowarzyszeń i innych organizacji na terenie szkół

W związku ze zmianą stanu prawnego z dniem 1 września 2017 r., przypominamy, że zasada apolityczności szkoły, wyrażona dawniej w art. 56 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm., została utrzymana w obecnie obowiązującym systemie prawnym – ujęta jest w art. 86 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.

21 września 2018

Wyprawka szkolna 2018 r. – ostateczne dane

Informuję, że z dniem 18 września 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. poz. 1796) oraz uchwała nr 126/2018 w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”

19 września 2018

Uroczystość otwarcia nowego obiektu dla niepełnosprawnych wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wierzchosławicach – Dwudniakach

W Wierzchosławicach – Dwudniakach odbyła uroczystość otwarcia nowego obiektu dla niepełnosprawnych wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Była to jednocześnie Powiatowa Inauguracja roku szkolnego 2018/2019 w Powiecie Tarnowskim.

19 września 2018

Otwarcie wystawy “Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce – historia i zbiory polskiej instytucji w Nowym Jorku”

W warszawskim Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki odbyło się uroczyste otwarcie wystawy “Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce – historia i zbiory polskiej instytucji w Nowym Jorku” przygotowana przez Biuro Edukacji Narodowej IPN.

18 września 2018

Ogólnopolski Konkurs na Biografie Uczniów – wzorów godnych naśladowania

Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zaprasza Państwa Dyrektorów, Nauczycieli, Wychowawców, Nauczycieli poszczególnych przedmiotów, Opiekunów organizacji szkolnych, Katechetów do udziału w ogólnopolskim konkursie dla nauczycieli.