22 października 2018

Widowisko Dumy i Radości

Na ulicach Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa uczniowie kilkuset małopolskich szkół zamanifestowali w barwnym korowodzie radość z faktu odzyskania Niepodległości w jej 100. rocznicę. Wcielając się w postaci historyczne albo w strojach regionalnych, okazali swoją dumę z bycia wolnymi Polakami.

10 października 2018

KOMUNIKAT MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY w sprawie organizowania w szkołach imprez budzących spory światopoglądowe

W związku z Państwa licznymi interwencjami w Kuratorium Oświaty, związanymi z planowaniem organizowania w szkołach budzących światopoglądowe spory imprez, takich jak np. obchody Tęczowego Piątku, Halloween, czy też Dnia Myśliwych (Dnia Św. Huberta), Małopolski Kurator Oświaty przypomina o podstawowych zasadach, jakie winny być brane pod uwagę przez organizatorów takich przedsięwzięć.

10 października 2017

Informacja w sprawie działalności stowarzyszeń i innych organizacji na terenie szkół

W związku ze zmianą stanu prawnego z dniem 1 września 2017 r., przypominamy, że zasada apolityczności szkoły, wyrażona dawniej w art. 56 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm., została utrzymana w obecnie obowiązującym systemie prawnym – ujęta jest w art. 86 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.

12 grudnia 2018

Uroczyste wręczenie Medali Komisji Edukacji Narodowej członkom Małopolskiego Klubu Rekreacji i Turystyki Konnej im. 21. Pułku Ułanów Nadwiślańskich Kraków podczas Spotkania Mikołaja na Koniu z dziećmi niepełnosprawnymi

W dniu 9 grudnia 2018 r. Pani Halina Cimer, Małopolski Wicekurator Oświaty uczestniczyła w spotkaniu w Zarzycach Małych, gdzie miała miejsce tegoroczna edycja Spotkania Mikołaja na Koniu z dziećmi niepełnosprawnymi z okolic Kalwarii Zebrzydowskiej i Lanckorony.

10 grudnia 2018

Przegląd Małych Form Parateatralnych “Smykolandia – Warszawa – Mokotów – 2018” dla przedszkoli

Przedszkole Nr 317 „Smykolandia”  w Warszawie organizuje w bieżącym roku szkolnym IX Multimedialny Ogólnopolski i V Międzynarodowy Przegląd Małych Form Parateatralnych „Smykolandia – Warszawa  – Mokotów -2019” do udziału w którym zaprasza wszystkich zainteresowanych. Regulamin