9 kwietnia 2021

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego dla nauczycieli szkół i placówek znajdujących się na terenie województwa małopolskiego

Kuratorium Oświaty w Krakowie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego małopolskich szkół i placówek w następujących obszarach wspomagania

12 marca 2021

Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora oraz powierzenie lub przedłużenie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora w okresie pandemii COVID-19

Informacja dotycząca dokumentów wymaganych przy wydawaniu przez Małopolskiego Kuratora Oświaty opinii w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora jednostki systemu oświaty oraz powierzenia lub przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora

26 lutego 2021

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.

29 stycznia 2021

Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

Ogłaszamy terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Ustalony przez Ministra Edukacji i Nauki harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego harmonogramu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

28 stycznia 2021

ZARZĄDZENIE NR 5/21 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 27 stycznia 2021 r.

Zarządzenie Nr 5/21 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2021/2022

12 stycznia 2021

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych

Opracowane zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. Wytyczne te, w dużej mierze opierają się na zapisach znanych już np. z września 2020 r. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

18 grudnia 2020

Wymagania na egzaminach ósmoklasisty i maturalnym

Wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminach: ósmoklasisty i maturalnym w 2021 r., zniesienie obowiązku przystąpienia do egzaminu ustnego i egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a także umożliwienie zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego – to główne kwestie, które zawiera rozporządzenie podpisane 16 grudnia br. przez Ministra Edukacji i Nauki.

16 kwietnia 2021

II Ogólnopolski i Polonijny Konkurs Plastyczny pt. Prawdy Polaków spod Znaku Rodła – katechizmem narodowym Polaków w XXI wieku – zbliża się termin nadsyłania prac

Tadeusz Szczyrbak Prezes Rodziny Rodła – Wrocław zaprasza do udziału w II Ogólnopolskim i Polonijnym Konkursie Plastycznym pt. „Prawdy Polaków spod Znaku Rodła – katechizmem narodowym Polaków w XXI wieku”. Szczegóły i regulamin na stronie www.rodzinarodla.pl Termin nadsyłania lub osobistego złożenia prac konkursowych to 20 kwietnia 2021 r. W przypadku przesłania prac drogą pocztową nie […]

16 kwietnia 2021

Konkursy na stanowiska w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I) i w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela IV)

Minister Edukacji i Nauki ogłosił konkursy na kandydatów na stanowisko asystenta zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I) i na stanowisko asystenta zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela IV)

12 kwietnia 2021

Warsztaty dla nauczycieli „Udział uczniów w przedsięwzięciach patriotycznych i edukacyjnych”

Warsztaty organizowane są w ramach projektu edukacyjnego „Historia Solidarności w Małopolsce” przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Oświęcimiu we współpracy z Kuratorium Oświaty w Krakowie, Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie oraz z Regionem Małopolskim NSZZ „Solidarność”