12 stycznia 2021

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych

Opracowane zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. Wytyczne te, w dużej mierze opierają się na zapisach znanych już np. z września 2020 r. Znajdują się w nich rekomendacje dotyczące zasad organizacji zajęć, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, organizowania gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

11 stycznia 2021

Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego dla nauczycieli szkół i placówek znajdujących się na terenie województwa małopolskiego

Do pobrania: Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego dla nauczycieli szkół i placówek znajdujących się na terenie województwa małopolskiego

18 grudnia 2020

Wymagania na egzaminach ósmoklasisty i maturalnym

Wymagania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminach: ósmoklasisty i maturalnym w 2021 r., zniesienie obowiązku przystąpienia do egzaminu ustnego i egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a także umożliwienie zmiany deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego – to główne kwestie, które zawiera rozporządzenie podpisane 16 grudnia br. przez Ministra Edukacji i Nauki.

22 października 2020

Monitorowanie uwzględniania zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia

Zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej w Państwa szkołach w roku szkolnym 2020/2021 prowadzone będzie monitorowanie uwzględniania zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia.

25 września 2020

Zarządzenie Nr 53/20 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 września 2020 r.

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie wskazania poradni psychologiczno-pedagogicznych, w których będą działały zespoły wydające orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

29 maja 2020

Bezpieczny wypoczynek – wytyczne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Opisane procedury służą ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podczas zorganizowanego wypoczynku letniego w czasie trwania epidemii COVID-19 na terenie kraju

22 stycznia 2021

„Młody felietonista – piórem i kamerą” – komunikat dla zwycięzców konkursu

Uprzejmie informujemy, że w najbliższym tygodniu na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz funpage’u Małopolskiego Kuratora Oświaty na Facebooku zostanie zamieszczona informacja o terminie i miejscu wręczania nagród dla laureatów konkursu „Młody felietonista – piórem i kamerą”. Laureatm i ich rodzicom raz jeszcze gratulujemy i uprzejmie prosimy o śledzenie obu wskazanych stron.