10 października 2017

Informacja w sprawie działalności stowarzyszeń i innych organizacji na terenie szkół

W związku ze zmianą stanu prawnego z dniem 1 września 2017 r., przypominamy, że zasada apolityczności szkoły, wyrażona dawniej w art. 56 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm., została utrzymana w obecnie obowiązującym systemie prawnym – ujęta jest w art. 86 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.

15 czerwca 2018

Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych – programy i wzorcowe rozwiązania organizacyjne przygotowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji

Przykładowe programy preorientacji i orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego dla systemu oświaty, a także wzorcowe rozwiązania organizacyjne funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego opracowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

13 czerwca 2018

Uroczyste zakończenie Kapucyńskiego Konkursu Historycznego „Wiara i wolność” pt. „Konfederacja Barska na Ziemi Krakowskiej – szlakiem walk o niepodległość w latach 1768-1772”

W Zespole Szkół Specjalnych nr 3 im. Aliny Fedorowicz przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie odbyła się uroczysta gala Kapucyńskiego Konkursu Historycznego „Wiara i wolność” pt. „Konfederacja Barska na Ziemi Krakowskiej – szlakiem walk o niepodległość w latach 1768-1772”.

11 czerwca 2018

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2018/2019 za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2017/2018

Wnioski o przyznanie stypendium Ministra Edukacji Narodowej dla uczniów szkół dla młodzieży za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2017/2018 należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2018 r.