31 stycznia 2024

Zarządzenie Nr 4/24 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2024 r. – terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025

2 lutego 2024

Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025

W związku z opublikowaniem na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 uprzejmie informuję, że harmonogram rekrutacji został opracowany po konsultacji z zespołem roboczym złożonym z dyrektorów reprezentujących wszystkie typy szkół, przedstawicieli Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa oraz wizytatorów.