19 lutego 2020

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

W tym roku po raz dziesiąty obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dnia 1 marca czcimy pamięć i czyny bohaterów, którzy po II wojnie światowej przeciwstawili się narzuconej władzy komunistycznej. Heroiczna walka, niezłomna postawa oraz opór komunistycznemu reżimowi były bezgranicznym poświęceniem dla Ojczyzny i obroną jej niepodległości.

19 lutego 2020

Monitorowanie wspierania potencjału rozwojowego uczniów i stwarzania warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym

W wytypowanych przedszkolach, szkołach i placówkach w roku szkolnym 2019/2020 prowadzone będzie monitorowanie wspierania potencjału rozwojowego uczniów i stwarzania warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym.

23 stycznia 2020

OŚWIADCZENIE MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY

W nawiązaniu do informacji zawartych w oświadczeniu z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie kontroli przeprowadzonej w V Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie oraz w związku z upublicznieniem w mediach kolejnych zarzutów absolwentów tej szkoły wobec niektórych jej nauczycieli, Małopolski Kurator Oświaty zwraca się z prośbą o sygnalizowanie problemów społeczności szkolnej organom nadzoru

23 sierpnia 2019

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w których od 1 września 2019 r. będą działały zespoły wydające orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty wskazujące poradnie psychologiczno-pedagogicznych w województwie małopolskim, w których od 1 września 2019 r. będą działały zespoły wydające orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

18 lutego 2019

List Małopolskiego Kuratora Oświaty do nauczycieli

W związku z kilkoma informacjami, jakie dotarły do Kuratorium Oświaty w Krakowie, dotyczącymi powstałego wśród nauczycieli niepokoju, spowodowanego rzekomo przygotowywanymi zwolnieniami nauczycieli, zwłaszcza ostatnich klas gimnazjalnych, niniejszym apeluję o Państwa spokój i krytycyzm w stosunku do źródeł rozprzestrzeniających niepotwierdzone wiadomości.

10 października 2018

KOMUNIKAT MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY w sprawie organizowania w szkołach imprez budzących spory światopoglądowe

W związku z Państwa licznymi interwencjami w Kuratorium Oświaty, związanymi z planowaniem organizowania w szkołach budzących światopoglądowe spory imprez, takich jak np. obchody Tęczowego Piątku, Halloween, czy też Dnia Myśliwych (Dnia Św. Huberta), Małopolski Kurator Oświaty przypomina o podstawowych zasadach, jakie winny być brane pod uwagę przez organizatorów takich przedsięwzięć.

10 października 2017

Informacja w sprawie działalności stowarzyszeń i innych organizacji na terenie szkół

W związku ze zmianą stanu prawnego z dniem 1 września 2017 r., przypominamy, że zasada apolityczności szkoły, wyrażona dawniej w art. 56 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm., została utrzymana w obecnie obowiązującym systemie prawnym – ujęta jest w art. 86 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.

19 lutego 2020

„Festiwal Zawodów” w Małopolsce 2020 – Zapraszamy grupy szkolne do rejestracji!

Rokrocznie blisko 150 wystawców z Małopolski, w tym szkoły branżowe, mundurowe i szkoły zagraniczne prezentują swoje bogate oferty edukacyjne, zachęcając odwiedzających uczniów szkół podstawowych do wyboru dalszej ścieżki zawodowej właśnie w ich placówce. Poprzednią edycję Festiwalu Zawodów w Małopolsce odwiedziło ponad 30 tys. osób!

18 lutego 2020

Badania normalizacyjne w ramach projektu „Opracowywanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży”

Projekt ma na celu opracowanie, wdrożenie i upowszechnienie zestawu narzędzi diagnostycznych (testów) dla obszaru poznawczego, przeznaczonych dla dzieci i młodzieży, w tym uczniów z niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

17 lutego 2020

Eliminacje do VI Centralnego Zlotu Klas Mundurowych 2020

NP.021.28.2020.IF Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół prowadzących klasy mundurowe Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie otrzymał zadanie przeprowadzenia eliminacji wojewódzkich do VI Centralnego Zlotu Klas Mundurowych w 2020 r. Ze względu na założenie, że eliminacje we wszystkich województwach powinny odbywać się w ten sam sposób, Biuro do Spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” opracowało regulamin zawodów sportowo – […]

13 lutego 2020

„Karta rowerowa – moje pierwsze prawo jazdy”

Dyrektorzy szkół podstawowych województwa małopolskiego   Szanowni Państwo, Mając na względnie troskę o zapewnienie jak najpełniejszego bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży, zachęcam Państwa Dyrektorów do podjęcia działań, które upowszechnią wśród uczniów zainteresowanie tematyką bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także uzyskiwanie „Karty rowerowej” jako pierwszego dokumentu stwierdzającego przygotowanie do udziału w ruchu drogowym. Podstawa programowa kształcenia ogólnego […]