18 lutego 2019

List Małopolskiego Kuratora Oświaty do nauczycieli

W związku z kilkoma informacjami, jakie dotarły do Kuratorium Oświaty w Krakowie, dotyczącymi powstałego wśród nauczycieli niepokoju, spowodowanego rzekomo przygotowywanymi zwolnieniami nauczycieli, zwłaszcza ostatnich klas gimnazjalnych, niniejszym apeluję o Państwa spokój i krytycyzm w stosunku do źródeł rozprzestrzeniających niepotwierdzone wiadomości.

30 stycznia 2019

ZARZĄDZENIE NR 11/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów szkół podstawowych oraz do publicznych szkół dla dorosłych i publicznych szkół policealnych

22 października 2018

Widowisko Dumy i Radości

Na ulicach Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa uczniowie kilkuset małopolskich szkół zamanifestowali w barwnym korowodzie radość z faktu odzyskania Niepodległości w jej 100. rocznicę. Wcielając się w postaci historyczne albo w strojach regionalnych, okazali swoją dumę z bycia wolnymi Polakami.

10 października 2018

KOMUNIKAT MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY w sprawie organizowania w szkołach imprez budzących spory światopoglądowe

W związku z Państwa licznymi interwencjami w Kuratorium Oświaty, związanymi z planowaniem organizowania w szkołach budzących światopoglądowe spory imprez, takich jak np. obchody Tęczowego Piątku, Halloween, czy też Dnia Myśliwych (Dnia Św. Huberta), Małopolski Kurator Oświaty przypomina o podstawowych zasadach, jakie winny być brane pod uwagę przez organizatorów takich przedsięwzięć.

10 października 2017

Informacja w sprawie działalności stowarzyszeń i innych organizacji na terenie szkół

W związku ze zmianą stanu prawnego z dniem 1 września 2017 r., przypominamy, że zasada apolityczności szkoły, wyrażona dawniej w art. 56 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm., została utrzymana w obecnie obowiązującym systemie prawnym – ujęta jest w art. 86 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.

20 marca 2019

Ministerstwo Finansów zabiera uczniów w misję edukacyjną. Rusza V. edycja ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Finansoaktywni”

„Finansoaktywni” to program edukacyjny dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych. Ma uświadomić młodzieży, jak duże znaczenie w naszym codziennym życiu odgrywają podatki, co dzięki nim zyskujemy i dlaczego ich płacenie jest tak ważne. Misja tegorocznej edycji brzmi: „Rozumiemy podatki”. Uczestnicy programu mogą wygrać nagrody rzeczowe i wycieczkę do Warszawy.

20 marca 2019

Wojewódzki Projekt Ekologiczny Ekoszkoła 2019, Ekoprzedszkole 2019 – przedłużenie terminu zgłoszeń

W związku z licznymi prośbami z Państwa strony o przedłużenie terminu  zgłoszeń do WOJEWÓDZKIEGO PROJEKTU  EKOLOGICZNEGO  EKOSZKOŁA 2019, EKOPRZEDSZKOLE 2019  informujemy, że termin przesyłania karty zgłoszeń został wydłużony do dnia 25 marca 2019 r.

19 marca 2019

Wykład Romana Gieronia z Biura Badań Historycznych IPN pt. Pomoc Dla Ludności Żydowskiej w okupowanej Małopolsce w Latach II Wojny Światowej oraz pokaz filmu „Paszporty Paragwaju”

Wydarzenie będzie miało miejsce 26 marca 2019 roku o godzinie 10.00 w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” przy ul. Dunajewskiego 8 w Krakowie (wejście na rogu z ul. Garbarską)

19 marca 2019

Konkurs Historyczny PATRIA NOSTRA – przedłużenie terminu zgłoszeń

W związku z licznymi prośbami dyrektorów szkół o wydłużenie terminu zgłoszeń oraz nadsyłania prac konkursowych – organizator konkursu Patria Nostra informuje o przedłużeniu terminu zgłoszeń do dnia 3  kwietnia  2019 r. ABY  DOTRZYMAĆ  TERMINU  NALEŻY: Jak najszybciej zarejestrować szkołę na stronie: https://konkurs-patrianostra.pl/edycja-iv-malopolska-2018-2019 Po zarejestrowaniu do szkół zostanie wysłany mail potwierdzający udział w konkursie z tematami […]

14 marca 2019

Małopolski Konkurs Wiedzy o Chorwacji

Małopolski Konkurs Wiedzy o Chorwacji organizowany jest z okazji rocznicy 25-lecia pobytu papieża Polaka, św. Jana Pawła II w Zagrzebiu, w Chorwacji. Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy uczniów na temat Republiki Chorwacji, jak również pogłębianie współpracy pomiędzy partnerskimi województwami obu krajów, szczególnie w zakresie edukacji młodego pokolenia.