27 czerwca 2022

Bezpieczny wypoczynek LATO 2022

Kraków, dnia 27 czerwca 2022 r.

WO-II.021.14.2022.SY 

Szanowni Państwo,
organizatorzy wypoczynku
dzieci i młodzieży z terenu
województwa małopolskiego

 

     Kuratorium Oświaty w Krakowie informuje, że wypoczynek letni w 2022 r. należy organizować zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915, z późn. zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. poz. 452 z późn. zm.).

     W przypadku wystąpienia zwiększenia zachorowań na COVID-19 – organizatorzy wypoczynku są obowiązani dostosować się do komunikatów zamieszczonych na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. Natomiast  w   przypadku  wyjazdów   za  granicę  na  stronie  Ministerstwa  Spraw  Zagranicznych. Urzędy   te   informują    o zmniejszaniu lub zwiększaniu restrykcji sanitarno-higienicznych i epidemiologicznych.

     Równocześnie  w  załączeniu  przedstawiamy  informację  pt.  „Bezpieczna  podróż  autobusem”, która została opracowana  w  czerwcu br. przez  Wydział  Nadzoru  i  Profilaktyki  Biura  Ruchu  Drogowego  w Komendzie Głównej Policji w Warszawie.

     Poniżej Kuratorium zamieszcza linki do stron internetowych poświęconych bezpiecznemu wypoczynkowi:

  1. Serwis bezpiecznyautobus.gov.pl – wpisując numer rejestracyjny pojazdu rodzice otrzymają bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową.
  2. Strona internetowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polak za granicą” http://polakzagranica.msz.gov.pl/.
  3. Bezpłatna aplikacja iPolak – niezbędnik w podróży, gdzie są m.in. aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ. Aplikacja jest dostępna za darmo na stronie https://www.msz.gov.pl/pl/ipolak.
  4. Rejestracja wyjazdu za granicę przez bezpłatny serwis „Odyseusz”, https://odyseusz.msz.gov.pl/. Dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały o pobycie osoby na terenie danego państwa i w razie konieczności będzie możliwy szybki kontakt, czy skuteczna pomoc.

Zaleca się organizatorom wypoczynku letniego, kierownikom wycieczek, wychowawcom i opiekunom dzieci i młodzieży, aby mieli ze sobą adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi).

Załącznik:

Bezpieczna podróż autobusem