Kategoria: Kształcenie integracyjne i specjalne

25 września 2020

Zarządzenie Nr 53/20 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 września 2020 r.

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie wskazania poradni psychologiczno-pedagogicznych, w których będą działały zespoły wydające orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera

23 sierpnia 2019

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w których od 1 września 2019 r. będą działały zespoły wydające orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty wskazujące poradnie psychologiczno-pedagogicznych w województwie małopolskim, w których od 1 września 2019 r. będą działały zespoły wydające orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

28 marca 2019

Uczeń z przewlekłą chorobą i z innymi dysfunkcjami

Dziecko przewlekle chore. Dostosowanie warunków edukacyjnych dla dziecka z alergią Dziecko przewlekle chore. Psychologiczne aspekty funkcjonowania dziecka w szkole i przedszkolu Dziecko z astmą w szkole i przedszkolu Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu Dziecko z depresją w szkole i przedszkolu Dziecko z hemofilią w szkole i przedszkolu Dziecko z padaczką w szkole i […]