Kategoria: Kształcenie integracyjne i specjalne

5 kwietnia 2024

Wykaz poradni psychologiczno-pedagogicznych, w których działają zespoły orzekające wydające orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – stan na 4.04.2024 r.

Załączniki Wykaz poradni psychologiczno-pedagogicznych Data: 2024-04-05, rozmiar: 17 KB

2 lutego 2021

„Model funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” – spotkanie informacyjno-konsultacyjne

Informujemy, że Ośrodek Rozwoju Edukacji w dniu 8 lutego 2021 r. w godz. 12.00 – 15.30 organizuje spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące projektu „Model funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”. Spotkanie odbędzie się w formie on-line. Obowiązuje rejestracja pod adresem: https://www.ore.edu.pl/2021/01/cykl-e-spotkan-model-funkcjonowania-specjalistycznych-centrow-wspierajacych-edukacje-wlaczajaca

28 marca 2019

Uczeń z przewlekłą chorobą i z innymi dysfunkcjami

Dziecko przewlekle chore. Dostosowanie warunków edukacyjnych dla dziecka z alergią Dziecko przewlekle chore. Psychologiczne aspekty funkcjonowania dziecka w szkole i przedszkolu Dziecko z astmą w szkole i przedszkolu Dziecko z cukrzycą w szkole i przedszkolu Dziecko z depresją w szkole i przedszkolu Dziecko z hemofilią w szkole i przedszkolu Dziecko z padaczką w szkole i […]