Kategoria: Edukacja dla bezpieczeństwa

19 września 2019

IV Powiatowy Konkurs na spot filmowy promujący bezpieczeństwo w ruchu drogowym: „Ustąp! Nie bądź dzban!”

Konkurs zostanie przeprowadzony po raz czwarty podczas obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. Uczestnicy konkursu będą wyrażać za pomocą spotów filmowych treści, których motywem przewodnim będzie hasło związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

17 września 2019

Punkt Konsultacyjny dla rodziców z młodzieżą w wieku szkolnym 10-18 lat

Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień zaprasza w ramach realizacji Projektu „Bezpieczniej w rodzinie …” rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat zaniepokojonych podejmowaniem przez ich dzieci zachowań ryzykownych związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych do skorzystania z bezpłatnej pomocy w Punkcie Konsultacyjnym.

3 września 2019

Projekty o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym realizowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną

W Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, podczas którego przedstawiono projekty o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym realizowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Podsumowano dotychczasowe funkcjonowanie Ogólnopolskiego Programu pt. „Trzymaj formę”. Jego głównym celem jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję aktywnego stylu życia i zbilansowanej […]

29 sierpnia 2019

X edycja Małopolskiego Konkursu dla Szkół podstawowych pn. „Odblaskowa Szkoła” – zaproszenie do udziału

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji wspólnie z Małopolską Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Małopolski Kurator Oświaty zaprasza do udziału w X edycji Małopolskiego Konkursu dla szkół podstawowych pn. „Odblaskowa Szkoła”