Kategoria: Edukacja dla bezpieczeństwa

21 września 2020

„Wnuczka, wnuczek edukuje — babcia, dziadek się stosuje!” – Konkurs dla uczniów oraz szkół ponadpodstawowych województwa małopolskiego

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach przeznaczonych dla uczniów oraz szkół ponadpodstawowych, w wyniku których zostaną wyłonione najlepsze filmowe materiały profilaktyczne z obszaru oszustw popełnianych na osobach starszych oraz poszerzy się grono osób świadomych występujących zagrożeń.

17 września 2020

Ogólnopolski projekt pn. „Kampania Kolejowe ABC” – zaproszenie do udziału w konkursach

Poza zajęciami edukacyjnymi w ramach projektu realizowana jest ogólnopolska kampania medialna dotycząca bezpieczeństwa na terenach kolejowych oraz organizowane są różne konkursy, które mają na celu zapoznanie dzieci z zasadami przekraczania przejazdów kolejowych oraz poruszania się w pobliżu torów, na dworcach i peronach.