Kategoria: Ogłoszenia

7 sierpnia 2018

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne “Usługi w zakresie realizacji form doskonalenia nauczycieli w ramach zadań edukacyjnych – doskonalenie nauczycieli w województwie” w części: X, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne “Usługi w zakresie realizacji form doskonalenia nauczycieli w ramach zadań edukacyjnych – doskonalenie nauczycieli w województwie” w części: X, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV

7 sierpnia 2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne “Usługi w zakresie realizacji form doskonalenia nauczycieli w ramach zadań edukacyjnych – doskonalenie nauczycieli w województwie”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne “Usługi w zakresie realizacji form doskonalenia nauczycieli w ramach zadań edukacyjnych – doskonalenie nauczycieli w województwie”

23 lipca 2018

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne “Usługi w zakresie realizacji form doskonalenia nauczycieli w ramach zadań edukacyjnych – doskonalenie nauczycieli w województwie”

Do pobrania: Informacja z otwarcia ofert Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

12 lipca 2018

Odpowiedź na pytanie dotyczące treści Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne “Usługi w zakresie realizacji form doskonalenia nauczycieli w ramach zadań edukacyjnych – doskonalenie nauczycieli w województwie”

Odpowiedź na pytanie dotyczące treści Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne

29 czerwca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne “Usługi w zakresie realizacji form doskonalenia nauczycieli w ramach zadań edukacyjnych – doskonalenie nauczycieli w województwie”

Do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu Załącznik nr 1 – karta zgłoszenia projektu Załącznik nr 2a – oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania Załącznik nr 2b – oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 – wykaz wykonanych usług Załącznik nr 4 – wzór umowy