Kategoria: Ogłoszenia

12 lipca 2018

Odpowiedź na pytanie dotyczące treści Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne “Usługi w zakresie realizacji form doskonalenia nauczycieli w ramach zadań edukacyjnych – doskonalenie nauczycieli w województwie”

Odpowiedź na pytanie dotyczące treści Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne

29 czerwca 2018

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne “Usługi w zakresie realizacji form doskonalenia nauczycieli w ramach zadań edukacyjnych – doskonalenie nauczycieli w województwie”

Do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu Załącznik nr 1 – karta zgłoszenia projektu Załącznik nr 2a – oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania Załącznik nr 2b – oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 – wykaz wykonanych usług Załącznik nr 4 – wzór umowy  

21 czerwca 2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne “Usługi w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego”

Do pobrania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

7 czerwca 2018

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne “Usługi w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego”

Do pobrania: Informacja z otwarcia ofert Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

30 maja 2018

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne “Usługi w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego”

Do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu Załącznik nr 1 – formularz oferty Załącznik nr 2a – oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania Załącznik nr 2b – oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 – wykaz wykonanych usług Załącznik nr 4 – wykaz pomieszczeń stałej bazy lokalowej Załącznik nr 5 – wykaz […]

22 maja 2018

Informacja o unieważnieniu postępowania w częściach II i IV zamówienia publicznego na usługi społeczne “Usługi w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego”

Do pobrania: Informacja o unieważnieniu postępowania w częściach II i IV zamówienia

22 maja 2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne “Usługi w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego”

Do pobrania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

26 kwietnia 2018

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne “Usługi w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego”

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne “Usługi w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego”