Kategoria: Ogłoszenia

12 marca 2018

Zapytanie ofertowe na “Kompleksową usługę sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń użytkowanych przez Kuratorium Oświaty w Krakowie”

Do pobrania: Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 – formularz oferty Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy Załącznik nr 4 – wzór umowy Odpowiedzi na pytania dotyczące treści Zapytania ofertowego

21 grudnia 2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne “Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Kuratorium Oświaty w Krakowie”

Do pobrania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

14 grudnia 2017

Odpowiedzi na pytania dotyczące treści Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne “Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Kuratorium Oświaty w Krakowie”

Do pobrania: Odpowiedzi na pytania dotyczące treści Ogłoszenia Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty – PO ZMIANIE

5 grudnia 2017

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne “Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Kuratorium Oświaty w Krakowie”

Do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty Załącznik nr 2a – oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia Załącznik nr 2b – oświadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków Załącznik nr 3 – wzór umowy Załącznik nr 4 – wykaz wykonanych usług