Kategoria: Ogłoszenia

14 grudnia 2017

Odpowiedzi na pytania dotyczące treści Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne “Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Kuratorium Oświaty w Krakowie”

Do pobrania: Odpowiedzi na pytania dotyczące treści Ogłoszenia Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty – PO ZMIANIE

5 grudnia 2017

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne “Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Kuratorium Oświaty w Krakowie”

Do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty Załącznik nr 2a – oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia Załącznik nr 2b – oświadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków Załącznik nr 3 – wzór umowy Załącznik nr 4 – wykaz wykonanych usług

21 września 2017

Informacja o unieważnieniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie realizacji form doskonalenia nauczycieli w ramach zadań edukacyjnych – doskonalenie nauczycieli w województwie – w części XXIII, XXIV i XXV

Informacja o unieważnieniu postępowania w części XXIII, XXIV i XXV

15 września 2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie realizacji form doskonalenia nauczycieli w ramach zadań edukacyjnych – doskonalenie nauczycieli w województwie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

17 sierpnia 2017

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie realizacji form doskonalenia nauczycieli w ramach zadań edukacyjnych – doskonalenie nauczycieli w województwie

Informacja z otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych