Kategoria: Ogłoszenia

26 września 2018

Zapytanie ofertowe na “Dostawę samochodu osobowego dla Kuratorium Oświaty w Krakowie”

Do pobrania: Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 – formularz oferty Załącznik nr 2 – oświadczenie wykonawcy Załącznik nr 3 – wzór umowy Załącznik nr 4 – protokół odbioru Odpowiedzi na pytania dotyczące treści Zapytania ofertowego Odpowiedź na pytanie dotyczące treści Zapytania ofertowego

7 sierpnia 2018

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne “Usługi w zakresie realizacji form doskonalenia nauczycieli w ramach zadań edukacyjnych – doskonalenie nauczycieli w województwie” w części: X, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne “Usługi w zakresie realizacji form doskonalenia nauczycieli w ramach zadań edukacyjnych – doskonalenie nauczycieli w województwie” w części: X, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV

7 sierpnia 2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne “Usługi w zakresie realizacji form doskonalenia nauczycieli w ramach zadań edukacyjnych – doskonalenie nauczycieli w województwie”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne “Usługi w zakresie realizacji form doskonalenia nauczycieli w ramach zadań edukacyjnych – doskonalenie nauczycieli w województwie”