Kategoria: Edukacja prozdrowotna

31 października 2017

Ogólnopolski Projekt “Tu nie chodzi o jedzenie”

Ogólnopolskie Centrum Zaburzeń Odżywiania zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych, nauczycieli oraz rodziców do udziału w ogólnopolskim projekcie „Tu nie chodzi o jedzenie”. Celem programu jest przełamanie stereotypów oraz uświadomienie otoczenia, że zaburzenia odżywiania to choroba, którą się leczy, a powrót do zdrowia jest możliwy. W ramach projektu odbędą się warsztaty profilaktyczne i szkolenia ze specjalistami. Szczegółowe informacje oraz […]

12 czerwca 2017

„Szkoły Promujące Zdrowie” – aktualizacja danych szkół należących do sieci Szkół Promujących Zdrowie

W związku ze zmianą ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59) zwracam się z prośbą o przesłanie obowiązujących od 1 września 2017 r. aktualnych danych dotyczących nazw i adresów szkół, które należą do sieci Szkół Promujących Zdrowie.