Kategoria: Edukacja prozdrowotna

24 września 2019

Kongres „Zdrowie Polaków 2019” – 18-19 listopada 2019 r.

Celem Kongresu jest, między innymi, wskazanie głównych założeń dla określenia strategii działania różnych instytucji państwowych, samorządowych, naukowych, klinicznych oraz grup ekspertów, organizacji pacjentów, które miały, mają, a w szczególności będą miały wpływ na kondycję naszego społeczeństwa, budowanie w nim postaw prozdrowotnych i wspieranie solidarności międzypokoleniowej.

17 września 2019

Punkt Konsultacyjny dla rodziców z młodzieżą w wieku szkolnym 10-18 lat

Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień zaprasza w ramach realizacji Projektu „Bezpieczniej w rodzinie …” rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat zaniepokojonych podejmowaniem przez ich dzieci zachowań ryzykownych związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych do skorzystania z bezpłatnej pomocy w Punkcie Konsultacyjnym.

12 września 2019

Klub Małego Ratownika 2019 – bezpłatne warsztaty pierwszej pomocy dla dzieci

Klub Małego Ratownika to bezpłatne warsztaty pierwszej pomocy dla dzieci z krakowskich i okolicznych szkół podstawowych i przedszkoli. Fundacja Polaris – edukacja, rozwój, zarządzanie -zaprasza wszystkie chętne dzieci w wieku 4-12 lat na spotkanie z ratownikami w sobotę 5 października 2019 w godzinach 10-14 do Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Krupniczej 33.

3 września 2019

Projekty o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym realizowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną

W Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, podczas którego przedstawiono projekty o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym realizowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Podsumowano dotychczasowe funkcjonowanie Ogólnopolskiego Programu pt. „Trzymaj formę”. Jego głównym celem jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję aktywnego stylu życia i zbilansowanej […]