Kategoria: Informacje

1 marca 2018

List Minister Edukacji Narodowej w związku z rozstrzygnięciem konkursu „Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST)”