23 kwietnia, 2024

23 kwietnia 2024

Dotacja podręcznikowa 2024/2025

Szanowni Państwo, zgodnie z przedstawionym stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej przekazuję do Państwa wiadomości informację, że wnioski o udzielenie dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w roku szkolnym 2024/2025 mają być składane z uwzględnieniem wszystkich uczniów, bez wyłączania uczniów przybyłych do Polski z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa.