Kategoria: Edukacja ekologiczna

9 marca 2022

Przypomnienie o terminie konkursu na scenariusz zajęć w ramach projektu „Czysta Małopolska”

Informujemy, że zbliża się termin nadsyłania prac w konkursie dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych na scenariusz zajęć stacjonarnych lub zdalnych dotyczących upowszechniania zachowań proekologicznych w obrębie IX edycji projektu „Czysta Małopolska”.

23 listopada 2021

Podsumowanie XIII edycji Wojewódzkiego Projektu Ekologicznego  „EKOSZKOŁA, EKOPRZEDSZKOLE 2021”

Celem konkursu jest pogłębianie wiadomości przyrodniczo – ekologicznych, świadomości ekologicznej, pobudzanie wrażliwości na piękno środowiska naturalnego, zachęcenie do poznawania cennych okazów roślin i zwierząt,   kształtowanie aktywnej postawy i kultury ekologicznej wśród młodzieży oraz inspirowanie do samodzielnej pracy