Kategoria: Szkolnictwo branżowe

29 maja 2020

Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych – propozycja dla szkół, placówek prowadzących kształcenie branżowe oraz organów prowadzących

Kraków, 29 maja 2020 r. Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek prowadzących kształcenie branżowe   Firma Eduexpert Sp. z o.o. realizuje obecnie dla Ministerstwa Edukacji Narodowej dwa projekty: „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych – obszar I” oraz „Opracowanie modelowych programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych – obszar IV”. Projekty skierowane są do szkół i placówek prowadzących kształcenie […]

3 marca 2020

Zmiana rozporządzenia w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

Kraków,  3 marca 2020 r. Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek prowadzących kształcenie branżowe Kuratorium Oświaty w Krakowie informuje, że w Dzienniku Ustaw z 2020 r., poz. 82 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji […]

3 marca 2020

Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Kraków,  3 marca 2020 r. Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek prowadzących kształcenie branżowe   Kuratorium Oświaty w Krakowie informuje, że w Monitorze Polskim z 2020 r., poz. 106 opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim […]

19 września 2019

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kraków, 19 września 2019 r. Dyrektorzy szkół, placówek, podmiotów prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe Kuratorium Oświaty w Krakowie przypomina, że zgodnie z art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą być prowadzone przez: 1) publiczne i […]

22 lipca 2019

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

W dniu 19 lipca 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 1356 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

29 maja 2019

Rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego

W dniu 28 maja 2019 r w Dzienniku Ustaw pod poz. 991 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego.    

4 kwietnia 2019

Rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania podpisane

Zwiększenie liczby godzin do dyspozycji dyrektora szkoły przeznaczonych na rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów na każdym etapie edukacyjnym, zwiększenie liczby godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe oraz wprowadzenie języka łacińskiego i kultury antycznej do katalogu przedmiotów do wyboru w 4-letnim liceum ogólnokształcącym i 5-letnim technikum – to główne zmiany w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół do wyboru w 4–letnim liceum ogólnokształcącym i 5–letnim technikum. Większa liczba godzin do dyspozycji dyrektorów to realizacja zapowiedzi złożonych nauczycielskim związkom zawodowym przez minister Annę Zalewską.