Kategoria: Doskonalenie zawodowe nauczycieli

22 lutego 2024

Ogólnopolska Konferencja poświęcona Nowoczesnemu kształceniu w zawodzie technik logistyk i w zawodach pokrewnych

W imieniu Stowarzyszenia Logistyków Polskich, Koła Naukowego LogPoint oraz Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej nowoczesnemu kształceniu w zawodzie technik logistyk i w zawodach pokrewnych.

22 lutego 2024

Szkolenie w formule warsztatów: „Doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie interdyscyplinarnych i projektowych metod nauczania przedmiotów matematycznych i naukowo-technicznych”

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza doradców metodycznych, specjalistów placówek doskonalenia nauczycieli, nauczycieli konsultantów oraz nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych przedmiotów matematycznych i naukowo-technicznych.

3 listopada 2022

Kwalifikacje pedagogiczne oraz kursy kwalifikacyjne

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi uzyskania przygotowania pedagogicznego wymaganego od nauczycieli oraz pytaniami w sprawie kursów kwalifikacyjnych w zakresie przygotowania pedagogicznego, Małopolski Kurator Oświaty przypomina, że definicje przygotowania pedagogicznego oraz kursu kwalifikacyjnego znajdują się w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289 ze zm.).