Kategoria: Doskonalenie zawodowe nauczycieli

15 marca 2018

Nowe informacje w sprawie naboru na trenerów-koordynatorów projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”

Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) realizuje projekt projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego”, w ramach którego zostanie przygotowana kadra trenerów-koordynatorów wsparcia szkół realizujących działania w zakresie doradztwa zawodowego.

2 listopada 2017

Interdyscyplinarne nauczanie przedmiotów przyrodniczych i ścisłych – zaproszenie do udziału!

Centrum Badań Kosmicznych PAN, Mazowieckie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów serdecznie zaprasza na konferencję dydaktyczną pt. „Interdyscyplinarne Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych i Ścisłych”.

19 października 2017

Szkolenia w ramach programu „Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej”

CARITAS ARCHIDIECEZJI BIAŁOSTOCKIEJ zaprasza do udziału w dwudniowym bezpłatnym szkoleniu z zakresu zapobiegania depresji, samobójstwom, zaburzeniom odżywiania, samookaleczeniom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym wśród dzieci i młodzieży. Szkolenie jest częścią projektu pn. „Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej”, który jest realizowany przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej a finansowany przez Ministerstwo Zdrowia ze środków Narodowego […]

14 września 2017

Informacja dotycząca szkolenia dla nauczycieli w Państwowym Muzeum na Majdanku

Państwowe Muzeum na Majdanku serdecznie zaprasza nauczycieli na drugą edycję szkolenia metodycznego dotyczącego pozaszkolnej edukacji historycznej w poobozowych miejscach pamięci. Kurs zatytułowany „Świadectwa, które wołają o pamięć” odbędzie się 7 października 2017 roku w Państwowym Muzeum na Majdanku w Lublinie.

29 maja 2017

Zaproszenie na konferencję podsumowującą realizację projektu pod nazwą „Uniwersytet Młodego Odkrywcy-Przyroda źródłem twórczej inspiracji”

Dyrektor Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej zaprasza na konferencję podsumowującą realizację projektu pod nazwą „ Uniwersytet Młodego Odkrywcy- Przyroda źródłem twórczej inspiracji”

18 maja 2017

Jak wspomagać szkoły w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów? – szkolenie dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli na szkolenie „Jak wspomagać szkoły w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów?”