2 grudnia 2022

„Historia Solidarności w Małopolsce”

Kraków, dnia 2 grudnia 2022 r.

SEPZ-I.5563.120.4.2022.MC

 

Dyrektorzy,
Nauczyciele, Uczniowie
szkół województwa małopolskiego

 

Szanowni Państwo,

zapraszam dyrektorów, nauczycieli i uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych województwa małopolskiego do udziału w siódmej edycji projektu edukacyjnego „Historia Solidarności w Małopolsce”. Celem projektu jest między innymi kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży, kultywowanie wiedzy nt. Ruchu „Solidarność”, upowszechnianie ideałów oraz wartości Ruchu „Solidarność”, popularyzowanie i rozbudzanie zainteresowania historią Solidarności a także historią regionu. Projekt edukacyjny „Historia Solidarności w Małopolsce” został objęty Honorowym Patronatem przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego Pana Jana Tadeusza Dudę.

W roku szkolnym 2022/2023 w ramach projektu zaplanowano działania tj.:

  • seminarium dla nauczycieli – „Edukacja patriotyczna dla uczniów” – rozwiązania metodyczne,
  • wykłady pt. „Solidarność a stan wojenny” dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych,
  • „Postacie, miejsca, wydarzenia w historii „Solidarności” mojego regionu – karta z przewodnika” –  konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych,
  • „Postacie, miejsca, wydarzenia w historii „Solidarności” mojego regionu – karta z pamiętnika”  – konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych,
  • festiwal pieśni patriotycznej „Wolna Polska” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
  • konferencja podsumowująca projekt.

Proszę o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi projektu w zamieszczonym poniżej załączniku.

 

Z poważaniem

Barbara Nowak
Małopolski Kurator Oświaty

Załączniki