8 września 2023

II edycja „Olimpiady Umiejętności Hotelarskich”

Szanowni Państwo,

Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – Organizator Olimpiady, Prezes Fundacji Polskie Hotele Niezależne – Współorganizator Olimpiady oraz Komitetu Głównego, informują, iż Szkoła Główna Handlowa w Warszawie we współpracy z Fundacją Polskie Hotele Niezależne podjęła inicjatywę zorganizowania II edycji „Olimpiady Umiejętności Hotelarskich”.

Partnerami Olimpiady są:

  • Konsorcjum szkół branżowych Ho-Ga-Tur zrzeszające szkoły kształcące w zawodach z branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej,
  • ORBIS SA,
  • Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji,
  • Sektorowa Rada ds. Kompetencji Turystyka.

Patronatu honorowego Olimpiadzie udzielili: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polska Organizacja Turystyczna, Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego.

Olimpiada jest trzystopniowa, ma zasięg ogólnokrajowy i jest organizowana dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Komitet Główny powołał 10 Komitetów Okręgowych obejmujących zasięgiem następujące województwa:

Komitet I – pomorskie, warmińsko-mazurskie

Komitet II – dolnośląskie

Komitet III – wielkopolskie

Komitet IV – podkarpackie, lubelskie

Komitet V- zachodniopomorskie, lubuskie

Komitet VI – mazowieckie, łódzkie

Komitet VII – kujawsko-pomorskie

Komitet VIII – małopolskie, świętokrzyskie

Komitet IX – śląskie, opolskie

Komitet X- podlaskie.

Pierwsza edycja Olimpiady odbyła się w roku szkolnym 2022/2023, zaś II edycja odbędzie się w roku szkolnym 2023/2024.

Hasło II edycji Olimpiady brzmi: SUKCES W HOTELARSTWIE TO TEŻ ODKRYWANIE POTRZEB GOŚCIA BIZNESOWEGO

Przyjęto następujący terminarz II edycji Olimpiady:

  • Etap szkolny:

25.10.2023 r. godz. 12.00

  • Etap Okręgowy

13.12.2023 r. godz. 12.00

  • Etap Centralny

II połowa marca 2024 r.

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące organizacji Olimpiady Umiejętności Hotelarskich (Regulamin, skład Konsorcjum, składy Komitetów oraz dane teleadresowe) znajdziecie Państwo na stronie internetowej Olimpiady

Sekretarze Olimpiady:

  •  mgr Elżbieta Włodyka e-mail: elaw@sgh.waw.pl tel. 695 950 000; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
  • mgr Agnieszka Swastek e-mail: aswastek@wp.pl; Zespół Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich im. Emilii Gierczak w Kołobrzegu.

 

Z wyrazami szacunku

Przewodnicząca Komitetu Głównego Olimpiady dr hab. Hanna Zawistowska