30 kwietnia 2024

„Wpływ FASD, czyli Spektrum Płodowych Zaburzeń Poalkoholowych na edukację” – MCDN zaprasza do udziału w konferencji

grafika konferencji tytułMałopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza do udziału w Konferencji zatytułowanej „Wpływ FASD, czyli Spektrum Płodowych Zaburzeń Poalkoholowych na edukację”.
Konferencja odbędzie się 13 maja 2024 r. (poniedziałek) w godzinach od 13.00 do 16.00 w formule online i stacjonarnie w MCDN Ośrodek w Krakowie przy ulicy Garbarskiej 1
Adresatami Konferencji są: dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół podstawowych, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.
Konferencja jest współorganizowana przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie.