1 lipca 2020

Informacja o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne „Usługi w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego”

Do pobrania:

Informacja o udzieleniu zamówienia