11 czerwca 2024

Kierownictwo Kuratorium Oświaty w Krakowie

dr Gabriela Olszowska
Małopolski Kurator Oświaty

Małopolski Kurator Oświaty, dr Gabriela OlszowskaEdukatorka, były wieloletni dyrektor szkoły, prowadzi od ponad 20 lat szkolenia nauczycieli, rad pedagogicznych , dyrektorów szkół, a także zajęcia na studiach z zarządzania oświatą dotyczące oceniania i projektowania pracy szkoły.

Recenzent MEN ds. podręczników (doktorat na UJ z podręczniko- i programoznawstawa), współautorka serii podręczników do języka polskiego Do Itaki oraz wielu artykułów metodycznych, związanych z ocenianiem i kompetencjami kluczowymi. Najnowsza publikacja „O!Cena w szkole. Nieodrobione lekcje. Od przepisów do sztuki”. Aktywny członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.

Lubi muzykę klasyczną, szczególnie barok oraz S. Rachmaninowa, chętnie słucha starego dobrego rocka oraz obserwuje ptaki, odpoczywa najchętniej w ukochanych Gorcach, często podróżuje po Europie i nie tylko, najczęściej śladami Wielkiej Grecji.


Artur Pasek
I Małopolski Wicekurator Oświaty

Artur Pasek, I Małopolski Wicekurator OświatyAbsolwent studiów nauczycielskich Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Ukończone studia podyplomowe: Zarządzanie oświatą, Przygotowanie kadry do prowadzenia kształcenia na odległość oraz Nauczanie etyki.

Od ponad 30 lat jest związany zawodowo z małopolską oświatą. Sprawował funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krakowie.
W latach 2006 – 2016 pełnił kolejne funkcje w Kuratorium Oświaty: wizytatora, kierownika oddziału, rzecznika prasowego oraz zastępcy dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego.

W latach 2000 – 2002 był społecznie członkiem Zespołu Opiniodawczo – Doradczego do spraw Kultury Fizycznej i Sportu przy Ministrze Edukacji Narodowej.
W latach 2001-2003 oraz 2016-2023 pełnił funkcję członka Zespołu Doradczego Dyrektorów przy Prezydencie Miasta Krakowa. Był członkiem Podkomitetu Monitorującego POKL w woj. małopolskim, a także członkiem Kapituły Stypendium Towarzystwa Przyjaciół Bieżanowa.

Wieloletni wykładowca uczelni z zakresu zarządzania oświatą i bezpiecznej szkoły, autor publikacji branżowych.

Za swoje osiągnięcia został odznaczony: Medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodą Małopolskiego Kuratora Oświaty, nagrodami Prezydenta Miasta Krakowa, Medalem 60-lecia Szkolnego Związku Sportowego, Srebrnym Medalem za długoletnią służbę oraz prestiżową Odznaką Honoris Gratia.

Z zamiłowania żeglarz z patentami sternika morskiego i motorowodnego, pasjonat literatury sensacyjnej.


Katarzyna Mitka
II Małopolski Wicekurator Oświaty

Katarzyna Mitka, II Małopolski Wicekurator OświatyWykształcenie muzyczne, wieloletnia dyrektorka szkoły podstawowej, tworząca i realizująca szereg projektów edukacyjnych, regionalnych i sportowych dla lokalnej społeczności.

Współpracowała z Centrum Edukacji Obywatelskiej prowadząc szkolenia w programie Szkoła Ucząca Się, Ocenianie Kształtujące, Aktywni z Natury i Jak motywować uczniów do nauki. Mentorka w kursach internetowych CEO. Absolwentka Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty a następnie recenzentka prac dyplomowych SPLO. Uczestniczka i prowadząca szkolenia w ramach projektu „Program Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkół” Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w projekcie „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach” ORE/CEO.

Członkini Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, współpracująca przy organizacji corocznych Konferencji i Kongresów oraz współtworząca stanowisko OSKKO ws. zmian w edukacji.

Współpracuje z organizacjami społecznymi SOS dla Edukacji współtworząc „mapę drogową „ zmian w edukacji oraz angażując się w prace II Szczytu dla Edukacji.

Aktywna propagatorka rozwoju organizacji pozarządowych w lokalnych społecznościach – inicjatorka założenia i wiceprezeska „Stowarzyszenia Dorzecza Sanki”, współzałożycielka stowarzyszenia „Pokochajmy Muzykę”, wieloletnia prezeska „LGD Zdrój” oraz współzałożycielka i prezeska małopolskiego oddziału „Kobiety w Centrum”.

Miłośniczka muzyki klasycznej i rocka, literatury sensacyjnej i fantasy, pasjonatka szybownictwa i lotniarstwa.