3 czerwca 2024

Kontakt

Małopolski Kurator Oświaty

ul. Mazowiecka 25, 30-034 Kraków
tel. 12 448-11-10
e-mail: kurator@kuratorium.krakow.pl
ePUAP (adres skrytki): /KOKrakow/skrytka

 

I Małopolski Wicekurator Oświaty

ul. Szlak 73, 31-153 Kraków
tel. 12 448-11-15
e-mail: wicekurator1@kuratorium.krakow.pl
ePUAP (adres skrytki): /KOKrakow/skrytka

 

II Małopolski Wicekurator Oświaty

ul. Szlak 73, 31-153 Kraków
tel. 12 448-11-40
e-mail: wicekurator2@kuratorium.krakow.pl
ePUAP (adres skrytki): /KOKrakow/skrytka

 

Wydział Nadzoru Pedagogicznego i Rozwoju Oświaty

ul. Szlak 73, 31-153 Kraków
tel. 12 448-11-20
e-mail: kurator@kuratorium.krakow.pl
ePUAP: /KOKrakow/skrytka

 

Wydział Pragmatyki Zawodowej

ul. Mazowiecka 25, 30-034 Kraków
tel. 12 448-11-10
e-mail: kurator@kuratorium.krakow.pl

 

Wydział Administracyjny

ul. Mazowiecka 25, 30-034 Kraków
tel. 12 448-11-10
e-mail: kurator@kuratorium.krakow.pl

 

Delegatura w Nowym Sączu

ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 540-23-87
e-mail: nowysacz@kuratorium.krakow.pl

 

Delegatura w Nowym Targu

ul. Królowej Jadwigi 1, 34-400 Nowy Targ
Tel: 18 266-33-62
e-mail: nowytarg@kuratorium.krakow.pl

 

Delegatura w Tarnowie

Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów
Tel. 14 696-32-51
e-mail: tarnow@kuratorium.krakow.pl

 

Delegatura w Wadowicach

adres: ul. Mickiewicza 19, 34-100 Wadowice
tel. 33 823-33-24
e-mail: wadowice@kuratorium.krakow.pl

 

Kuratorium Oświaty w Krakowie informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która spełnia wymogi określone w art. 63 § 1 oraz § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (teks jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem treść kierowanej korespondencji powinna zawierać:

  • imię i nazwisko osoby, od której pochodzi,
  • adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu),
  • przedmiot sprawy, której dotyczy.