6 września 2023

Małopolski Carolus – IV edycja

plakat Małopolskiego CarolusaWojewództwo Małopolskie wraz z Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II
w Krakowie, pragną w sposób szczególny nagrodzić uczniów, którzy wzorując się na Osobie św. Jana Pawła II – Człowieka wielu pasji, rozwijają  swoje zainteresowania, talenty i pasje.

Zapraszamy uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z naszego regionu do ubiegania się o tytuł „Małopolskiego Carolusa”. Projekt został objęty Patronatem Honorowym przez Ministra Edukacji i Nauki, Małopolskiego Kuratora Oświaty, Metropolitę Archidiecezji Krakowskiej oraz Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Tytuł „Małopolski Carolus” przyznawany będzie w trzech dziedzinach:

  • gemma gemmarum (omnibus edukacyjny)
  • artificem commendat opus (kultura i sztuka)
  • mens sana in corpore sano (sport)

Na tytuł „Małopolskiego Carolusa” składają się: nagroda pieniężna w wysokości 5.000 zł brutto oraz statuetka. Zostanie również przyznane wyróżnienie w danej dziedzinie w wysokości 3.000 zł brutto.

Zgłoszenia do IV edycji Małopolskiego Carolusa przyjmowane będą do dnia 10 maja 2024 roku.

Szczegóły w regulaminie oraz na stronie internetowej Instytutu Dialogu Międzykulturowego Jana Pawła II.

Załączniki

REGULAMIN_MAŁOPOLSKI_CAROLUS 2023_2024
Data: 2023-09-06, rozmiar: 2 MB
CAROLUS_plakat
Data: 2023-09-06, rozmiar: 2 MB