30 sierpnia 2023

„Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia” edycja 2023/2024

Rusza kolejna, XVII edycja projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”.

Do 9 października szkoły z Małopolski mogą rejestrować się do XVII edycji projektu organizowanego corocznie przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

grafika projektu z wizerunkiem Papieża Jana Pawła IIIdea powstania Projektu zrodziła się w odpowiedzi na przesłanie papieża Jana Pawła II, który podczas ostatniej wizyty w Ojczyźnie apelował, abyśmy „dawali świadectwo miłosierdzia”.

Projekt kontynuuje, rozpoczęte w 2003 roku, wieloletnie działania wychowawcze, zainicjowane przez Zarząd Województwa Małopolskiego, mające na celu rozbudzenie w młodzieży zainteresowania postacią Małopolanina wszech czasów i jego nauką oraz zaszczepienie i utrwalenie w młodym pokoleniu wartości wychowawczych, które wynikają z nauczania i pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II.

W założenia Projektu wpisują się aktualne apele Papieża Franciszka, który nieustannie zwraca uwagę świata na los ubogich i konieczność wyrażania aktów miłosierdzia skierowanych do cierpiących niedostatek, chorobę, wykluczenie społeczne.

Głównym celem Projektu jest bezinteresowne niesienie pomocy bliźniemu, uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzeby drugiego człowieka oraz przygotowanie młodzieży do społecznego działania na rzecz osób potrzebujących.

Projekt realizowany jest w roku szkolnym na terenie województwa małopolskiego i skierowany do klas VI, VII, VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

W przeciągu szesnastu lat trwania Projektu wzięło w nim udział prawie 48 000 uczniów, młodzieży szkolnej z naszego województwa. Lata te pokazały, że młodzi ludzie inspirowani przez swych nauczycieli – opiekunów, bardzo chętnie angażują się w pomoc drugiemu człowiekowi.

Deklarację uczestnictwa wraz z projektem działań należy przesłać do 9 października br. (liczy się data wpływu) na adres Organizatora Projektu:

Instytut Dialogu Międzykulturowego Jana Pawła II w Krakowie, ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków

Główną nagrodą w Projekcie jest wycieczka-pielgrzymka do Włoch.

Wszystkie szkoły biorące udział otrzymują podziękowania i dyplomy, natomiast wszyscy Uczestnicy – pamiątkowe medale.

 

Szczegółowe informacje w załacznikach poniżej oraz na stronach: Projektu i Organizatora

 

Koordynatorki Projektu: Dorota Boczkowska-Molenda, Elżbieta Wojtan

Tel. 12 422 03 44 (sekretariat Instytutu)

e-mail: dorota.boczkowska@idmjp2.pl lub instytut@idmjp2.pl

Załączniki

MWM 2023-2024-o projekcie
Data: 2023-08-30, rozmiar: 16 KB
Regulamin MWM 2023-2024_ost.
Data: 2023-08-30, rozmiar: 144 KB