16 lutego 2021

Międzynarodowe badanie PIRLS 2021

Instytut Badań Edukacyjnych przystąpił do realizacji badania PIRLS. Jest to międzynarodowe badanie postępów biegłości w czytaniu prowadzone co 5 lat i obejmujące uczniów klas czwartych szkół podstawowych.

W drugim etapie badania, które realizowane będzie w okresie 19 kwietnia – 30 maja 2021 r., udział weźmie 150 wylosowanych szkół podstawowych z całej Polski.

Wiarygodność wniosków o poziomie wiedzy polskich czwartoklasistów zależy w dużej mierze od uczestnictwa w nim wszystkich wylosowanych szkół.

Wyniki badania PIRLS są opracowywane jedynie w postaci zbiorczych zestawień na poziomie międzynarodowym i ogólnokrajowym i nie są wykorzystywane do oceny pracy poszczególnych szkół ani wiedzy poszczególnych uczniów. Organizatorzy badania nie udostępniają żadnym podmiotom listy szkół biorących udział w badaniu. Realizacja badania będzie w pełni zgodna z ustawą o ochronie danych osobowych i Kodeksem Cywilnym.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z zespołem PIRLS w IBE: pirls@ibe.edu.pl