Kategoria: Aktualności

16 października 2018

Uroczyste otwarcie Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wadowicach

W ramach dofinansowania Powiat Wadowicki utworzył trzy Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego specjalizujące się w obszarach kształcenia: administracyjno-usługowym – w Andrychowie, turystyczno-gastronomicznym, a także mechanicznym, górniczo-hutniczym i elektryczno-elektronicznym – w Wadowicach.

16 października 2018

„Papież zza żelaznej kurtyny” – międzynarodowa konferencja naukowa w 40. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na głowę Kościoła

Międzynarodowa konferencja naukowa w 40. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na głowę Kościoła była wspólnym dziełem Instytutu Pamięci Narodowej i węgierskiego Komitetu Pamięci Narodowej (Nemzeti Emlékezet Bizottság).

12 października 2018

Ankieta dotycząca współpracy z rodzicami uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Uprzejmie prosimy o wypełnienie w terminie do 16 października 2018 r. ankiety dotyczącej współpracy z rodzicami uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Ankieta dostępna jest w Panelu dyrektora.