Kategoria: Aktualności

10 sierpnia 2022

Przekazanie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych po przeprowadzeniu postępowania uzupełniającego – rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Przekazanie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych po przeprowadzeniu postępowania uzupełniającego.

3 sierpnia 2022

Rozporządzenie w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych

Wykaz zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.

1 sierpnia 2022

Zadania pedagogów specjalnych – zmiany w rozporządzeniach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Załączniki Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1594) Data: 2022-08-01, rozmiar: 365 KB Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1593) Data: 2022-08-01, rozmiar: 351 KB Pobierz wszystkie pliki

27 lipca 2022

Informacja o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych – rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Na podstawie informacji przekazanych dyrektorów szkół, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego do klas I publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia na rok szkolny 2022/2023 udostępniamy informację o liczbie wolnych miejsc ww. szkołach w województwie małopolskim