5 czerwca 2024

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 – uchwalony na lata 2021-2025

Program realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Program ma na celu poprawę stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

W Narodowym Programie Rozwoju czytelnictwa wyróżniono cztery Priorytety:

 • Priorytet 1: Poprawa oferty bibliotek publicznych – Operator Priorytetu – Biblioteka Narodowa
  Wszystkie informacje na temat Priorytetu dostępne są na stronie Biblioteki Narodowej
 • Priorytet 2: Inwestycje w infrastrukturę bibliotek publicznych – Operator Priorytetu – Instytut Książki
  Wszystkie informacje na temat Priorytetu dostępne są stronie Instytutu Książki
 • Priorytet 3: Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych – Operator Priorytetu – Ministerstwo Edukacji i Nauki
  Wszystkie informacje na temat Priorytetu można uzyskać w Departamencie Programów Nauczania i Podręczników MEiN, sekretariat.DPNP@mein.gov.pl
 • Priorytet 4: Program dotacyjny dla bibliotek oraz promocja czytelnictwa – Operator Priorytetu – Narodowe Centrum Kultury
  Wszystkie informacje na temat Priorytetu dostępne są na stronie Narodowego Centrum Kultury

Kontakt do koordynatorów priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, tel. 532 402 923