20 października 2022

Obowiązek korzystania z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSPTS)

Szanowni Państwo

Organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży

mając   na   uwadze   ochronę   praw   dziecka,   zabezpieczenie   jego   zdrowia   i   życia   przed   zagrożeniem   związanym z   przestępczością   na   tle   seksualnym, przypomina się o obowiązku wynikającym z zapisu art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.

Obowiązek  ten  jest  konieczny  w  przypadku  zatrudniania  osób  lub  powierzania  im  jakiekolwiek  działalności, związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, ale także jeżeli osoba będzie miała kontakt z dzieckiem, który potencjalnie umożliwi jej popełnienie przestępstwa.

Zatem każdy organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży zawsze dodatkowo ma obowiązek sprawdzenia czy osoby zatrudnione podczas wypoczynku nie figurują w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

Ogólne informacje o Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym, Rejestr oraz akty prawne regulujące jego funkcjonowanie zamieszczone zostały na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://rps.ms.gov.pl/pl-PL/Public#/