7 czerwca 2021

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2021r.

Kraków, dnia 7 czerwca 2021 r. WO-II.3146.3.21.2021.SY     OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2021 r.   Szczegółowy wykaz podmiotów i przyznanych im kwot dotacji zawiera załączona tabela. Organizacje, podmioty i jednostki organizacyjne określone w art. 3 ust. […]

31 maja 2021

Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów w świetle nowej podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych – szkolenie blended learning

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w szkoleniu blended learning Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów w świetle nowej podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych.

28 maja 2021

Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów w świetle nowej podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych – szkolenie blended learning

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w szkoleniu blended learning pt. Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów w świetle nowej podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych.