2 października 2020

VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zrozumieć niepełnosprawność” 

VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zrozumieć niepełnosprawność”

Zapraszamy do udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Zrozumieć niepełnosprawność”  pod hasłem „Szkoła przyszłości” Termin składania prac:  do 9 listopada 2020 r. Podsumowanie oraz opublikowanie wyników konkursu odbędzie się 3 grudnia 2020 roku. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie deklaracji stanowiącej załącznik do regulaminu, który wraz ze szczegółowymi informacjami o konkursie można znaleźć na stronie: http://goczalkowicestokrotka.szkola.pl/

30 września 2020

Wsparcie szkół w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego

Szanowni Państwo Informuję, że 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej (11 MBOT) posiada możliwości wsparcia szkół z terenu województwa małopolskiego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego poprzez przeprowadzenie zajęć profilaktycznych w szkołach, w których uczą się lub pracują przeszkoleni żołnierze jednostki (w ramach godziny wychowawczej), transportu środków ochrony osobistej oraz dekontaminacji pomieszczeń i sprzętu (w szkołach, w […]

25 września 2020

Zarządzenie Nr 53/20 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 września 2020 r.

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie wskazania poradni psychologiczno-pedagogicznych, w których będą działały zespoły wydające orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera