28 marca 2024

Projekt „Bądź Unplugged” – zaproszenie do uczestnictwa

Fundacja Pozytywnej Profilaktyki zaprasza do uczestnictwa w bezpłatnym projekcie umożliwiającym wdrożenie w Państwa placówkach skutecznego programu profilaktycznego Unplugged, który znajduje się na liście programów rekomendowanych.

Projekt „Bądź Unplugged”, realizowany na zlecenie Ministra Edukacji, w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. Pozytywna szkoła – realizacja projektów i programów edukacyjnych, wychowawczych, interwencyjnych oraz profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, w tym programów profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej, umożliwi uczestnictwo w szkoleniu dla realizatorów programu oraz przeprowadzenie przynajmniej jednej edycji programu w Państwa szkole.

Do udziału w projekcie zapraszamy pięcioosobowe zespoły nauczycieli, pedagogów, psychologów zatrudnionych w Państwa szkole.

Projekt jest realizowany w latach 2022-2024, a w każdym roku planujemy zrealizować 16 edycji szkolenia – po jednym w każdym województwie.

W każdym z zaplanowanych szkoleń mogą wziąć udział cztery pięcioosobowe zespoły nauczycieli pracujących w jednej szkole.

Informacje na temat programu Unpugged możecie Państwo znaleźć na stronie internetowej Programy rekomendowane oraz w załączonym zaproszeniu.

Załączniki

Zaproszenie do udziału w projekcie MEN 2024
Data: 2024-03-28, rozmiar: 255 KB