8 grudnia 2023

Projekt edukacyjny „Historia Solidarności w Małopolsce”

Kraków, dnia 8 grudnia 2023 r.

SEPZ-I.5563.102.4.2023.ZG

 

Dyrektorzy,
Nauczyciele, Uczniowie
szkół województwa małopolskiego

 

Szanowni Państwo,

Zapraszam dyrektorów, nauczycieli i uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych województwa małopolskiego do udziału w ósmej edycji projektu edukacyjnego „Historia Solidarności w Małopolsce”. Celem projektu jest miedzy innymi kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży, kultywowanie wiedzy nt. Ruchu „Solidarność”, upowszechnianie ideałów oraz wartości Ruchu „Solidarność”, popularyzowanie i rozbudzanie zainteresowania historią Solidarności, a także historią regionu. Projekt edukacyjny „Historia Solidarności w Małopolsce” został objęty Honorowym Patronatem przez Przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego Pana Jana Tadeusza Dudę.

W roku szkolnym 2023/2024 w ramach projektu zaplanowano działania tj.:

  • seminarium dla nauczycieli – „Edukacja patriotyczna dla uczniów” – rozwiązania metodyczne,
  • wykłady pt. „Początek opozycji demokratycznej w Polsce” dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych,
  • „Postacie, miejsca, wydarzenia w historii „Solidarności” mojego regionu – karta z przewodnika – konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych,
  • „Postacie, miejsca, wydarzenia w historii „Solidarności” mojego regionu – karta z pamiętnika – konkurs plastyczny dla uczniów szkół ponadpodstawowych,
  • Festiwal pieśni patriotycznej „Wolna Polska” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
  • konferencja podsumowująca projekt.

Proszę o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi projektu w zamieszczonym poniżej załączniku.

 

Z poważaniem
Barbara Nowak

Małopolski Kurator Oświaty

Załączniki

Założenia projektu
Data: 2023-12-08, rozmiar: 225 KB