8 lipca 2024

Rada programowa MCDN z udziałem dr Gabrieli Olszowskiej, Małopolskiej Kurator Oświaty

3 lipca odbyła się rada programowa MCDN, którą prowadził dyr. Placówki dr Ł. Cieślik, prezentując szczegółowo założenia pracy tej ważnej dla małopolskiej edukacji instytucji w perspektywie pięcioletniej.

Udział w spotkaniu wzięła m.in. Małopolska Kurator Oświaty, G. Olszowska, dr J. Lackowski (UJ), p. D. Styrna (Urząd Marszałkowski) i wielu innych z głosem doradczym i opiniującym.

Czerwone tablice z białymi napisami informujące o lokalizacji Urzędu MarszałkowskiegoUrząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego