6 czerwca 2018

Zamówienia na podręczniki z serii „Nasza szkoła” dla uczniów klasy III szkoły podstawowej

Kraków, dnia 6 czerwca 2018 r.

WO-I.021.14.2018.WŁ

 

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół

 

        Kuratorium Oświaty  uprzejmie informuje, że rok szkolny 2018/2019 jest ostatnim rokiem, w którym szkoły wyposażane są w podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej zapewnione przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

        Dotyczy to podręczników dedykowanych dla uczniów klasy III szkoły podstawowej, które stanowią uzupełnienie zasobu podręczników w szkole, w przypadku zwiększenia liczby uczniów danej klasy w stosunku do roku poprzedniego lub, gdy podręczniki zostały zniszczone bądź zagubione przez uczniów.

        W bieżącym roku, zamówienia na  podręczniki z serii „Nasza szkoła” nie będą realizowane poprzez stronę internetową Ministerstwa Edukacji Narodowej.

        W związku z powyższym, zamówienia należy składać bezpośrednio do Kuratorium Oświaty w Krakowie, które dysponuje stosowną liczbą egzemplarzy podręczników.

        Informacji  w powyższej sprawie udziela Pani Wiesława Łatka tel. 12 448-11-26.

 

Dyrektor 

Wydziału  Organizacyjnego

Wanda  Brześcińska