28 czerwca 2018

Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego w 2018 roku

Kraków, dnia 28 czerwca 2018 r.

WO-II.272.7.2018.MT

 

Szanowni Państwo

 

W nawiązaniu do pisma WO-II.272.7.2018.MT z dnia 15 czerwca 2018 r. informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostali wyłonieni wykonawcy na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego.

Przekazane wykazy dzieci zostały przyporządkowane każdemu organizatorowi.

W związku z tym uprzejmie proszę o:

  • zapoznanie się z załączoną tabelą dotyczącą organizatorów, miejsc i terminów wypoczynku dla dzieci z każdej gminy,
  • skontaktowanie się z odpowiednim organizatorem w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat pobytu dzieci na kolonii oraz przekazanie ich rodzicom dzieci,
  • skompletowanie i przesłanie do właściwego dla gminy organizatora wypełnionych kart kwalifikacyjnych uczestników wypoczynku.

Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Kuratorium Oświaty w Krakowie pod numerami telefonów: 12 448 11 18, 12 448 11 26.

 

Dyrektor

Wydziału Organizacyjnego

Wanda Brześcińska

 

Tabela: „Podział dzieci z gmin województwa małopolskiego, które skorzystają w roku 2018 z wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego”