27 czerwca 2023

Zaproszenie do udziału w Młodzieżowym Konkursie Filmu Przyrodniczego

Wytwórnia Filmów Oświatowych uprzejmie informuje, że w dniach 5 – 9 czerwca 2024 roku odbędzie się w Łodzi XX edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego. Motto tematyczne tej jubileuszowej edycji Festiwalu brzmi: „Czwarta natura – ku zielonym miastom”. To największy przegląd filmu przyrodniczego w Polsce o ugruntowanej renomie i długoletniej tradycji sięgającej roku 1980.

Zasadniczym celem Festiwalu, realizowanym konsekwentnie od lat, jest udostępnianie i upowszechnianie dorobku polskiej, europejskiej i światowej sztuki filmowej w specyficznym obszarze filmu przyrodniczego.

W ramach Festiwalu odbywa się Konkurs Główny – przeznaczony dla twórców profesjonalnych oraz Młodzieżowy Konkurs Filmów Przyrodniczych – przeznaczony dla młodych amatorów pasjonujących się filmowaniem przyrody.

Organizatorzy serdecznie zapraszają młodych filmowców (w wieku od 10 do 20 lat) do zgłaszania swoich prac filmowych o tematyce przyrodniczej do udziału w Konkursie Młodzieżowym XX MFFP.

Filmy konkursowe powinny:

  • mieć długość od 3 do 15 minut i zrealizowane być mogą dowolnym sprzętem rejestrującym obraz i dźwięk,
  • mogą to być filmy w formule dokumentalnej, fabularnej lub animacyjnej,
  • wskazane jest, aby związane były tematycznie z mottem XX MFFP, czyli zjawiskiem „powrotu przyrody” (roślinności, dzikich zwierząt, ptaków itp.) w przestrzenie miejskie – lecz nie jest to wymóg obligatoryjny,
  • filmy mogą być dziełem jednego Autora lub Zespołu realizacyjnego (praca zbiorowa) i
  • powinny być zrealizowane po 1 stycznia 2023 roku.

Filmy dopuszczone do Konkursu przez Komisję Selekcyjną zostaną zaprezentowane publiczności w jednym z łódzkich kin podczas trwania XX edycji i ocenione przez Jury Konkursu Młodzieżowego (składającego się z profesjonalnych filmowców). Najlepsze prace biorące udział w Konkursie zostaną nagrodzone.

Więcej informacji w załącznikach poniżej.

Załączniki