Kwiecień 2021

30 kwietnia 2021

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne za rok szkolny 2020/2021

Uprzejmie informuję, że wnioski o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla uczniów szkół dla młodzieży za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2020/2021 należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2021 r.

28 kwietnia 2021

6. Edycja Konkursu „List do taty” – dla uczniów z dzielnic: II Grzegórzki, III Prądnik Czerwony, IV Prądnik Biały, XIV Czyżyny, XV Mistrzejowice, XVII Wzgórza Krzesławickie, XVIII Nowa Huta

Celem Konkursu jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na ważną rolę ojca w rodzinie oraz propagowanie przykładów dobrego ojcostwa.