2021

20 października 2021

Nabory wniosków grantowych do projektu pn. Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość

Małopolski Kurator Oświaty informuje, że Ośrodek Rozwoju Edukacji prowadzi nabory wniosków grantowych do projektu pn. Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość.

19 października 2021

„V Turniej na Zamku – Potyczki Wierszowane”

Oddział PTTK im. Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu – Dobrzyniu zaprasza do udziału w Konkursie, który nosi tytuł „V Turniej na Zamku – Potyczki Wierszowane”. Konkurs ma charakter otwarty, jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, a jego celem jest budzenie wrażliwości poetyckiej uczniów i poszukiwanie nowych talentów. W konkursie może wziąć każdy uczeń, który do 8 listopada […]

18 października 2021

Komunikat w sprawie zgłaszania zawodów, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2022/2023

Zwracamy się do Państwa Dyrektorów szkół podstawowych z prośbą o zgłaszanie zawodów adresowanych do uczniów szkoły podstawowej, organizowanych w bieżącym roku szkolnym, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej.