2021

28 grudnia 2021

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie ustalenia wysokości opłaty wnoszonej od 1 stycznia 2022 r. przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji i akredytacji wstępnej

Załączniki Zarządzenie Nr 76/21 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty wnoszonej od 1 stycznia 2022 r. przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji i akredytacji wstępnej Data: 2021-12-28, rozmiar: 192 KB Opłata akredytacyjna na rok 2022 dla placówek doskonalenia nauczycieli Data: 2021-12-28, rozmiar: 92 KB […]

21 grudnia 2021

Z kolędą w Kuratorium Oświaty w Krakowie

Świąteczny nastrój zapanował już w Kuratorium Oświaty w Krakowie, gdzie z wizytą i  życzeniami przychodzą uczniowie, nauczyciele i dyrektorzy z małopolskich szkół. Z niecodziennymi życzeniami i kolędą przybyli też  Kolędnicy – Zespół Orawianie im. Heródka z Lipnicy Wielkiej oraz Małolipnicanie z Lipnicy Małej wraz z wójtem Gminy Jabłonka – Antonim Karlakiem.

21 grudnia 2021

Rozliczenie wykorzystania dotacji przyznanej na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w 2021r.

W związku z realizacją zadania przeznaczonego na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w 2021 r. zwracam się z prośbą o przesłanie  rozliczenia zgodnie § 2 umowy z wykorzystania dotacji wg załączonego wzoru w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 stycznia 2022 r.