Maj 2021

31 maja 2021

Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów w świetle nowej podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych – szkolenie blended learning

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w szkoleniu blended learning Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów w świetle nowej podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych.

28 maja 2021

Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów w świetle nowej podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych – szkolenie blended learning

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w szkoleniu blended learning pt. Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów w świetle nowej podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych.

25 maja 2021

Konstruowanie programów nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) i kursów umiejętności zawodowych – szkolenie e-learningowe

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w szkoleniu e-learningowym Konstruowanie programów nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) i kursów umiejętności zawodowych