26 stycznia, 2022

26 stycznia 2022

Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty – Ważna informacja przed etapem wojewódzkim konkursów przedmiotowych

Komunikaty w sprawie organizacji etapu wojewódzkiego poszczególnych konkursów przedmiotowych, zawierające informacje m.in. o miejscu i godzinie przeprowadzenia konkursów, będą zamieszczane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie w zakładkach konkursów na 7 dni przed terminem etapu.