grudzień 2021

28 grudnia 2021

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie ustalenia wysokości opłaty wnoszonej od 1 stycznia 2022 r. przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji i akredytacji wstępnej

Załączniki Zarządzenie Nr 76/21 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty wnoszonej od 1 stycznia 2022 r. przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji i akredytacji wstępnej Data: 2021-12-28, rozmiar: 192 KB Opłata akredytacyjna na rok 2022 dla placówek doskonalenia nauczycieli Data: 2021-12-28, rozmiar: 92 KB […]

17 grudnia 2021

„Norwid, Baczyński, Pilecki, Wyszyński – drogowskazy polskiej kultury. Mazowieckie lekcje historii z pieśnią Jacka Kaczmarskiego” – zaproszenie do udziału

Uczniowie i Nauczyciele zaproszeni są do udziału w dwóch, 45 minutowych, bezpłatnych programach kulturalno – muzyczno – historycznych.

15 grudnia 2021

Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Przywrócić głos Niezłomnym, Nieobecnym na lekcjach historii”

Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Nowym Sączu po raz kolejny organizuje Ogólnopolski Konkurs Historyczny dla uczniów szkół podstawowych i środowisk polonijnych Przywrócić głos Niezłomnym, Nieobecnym na lekcjach historii.

14 grudnia 2021

Organizacja pracy szkół i placówek w dniach 20.12.2021-09.01.2022

Zajęcia stacjonarne w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, placówkach kształcenia ustawicznego, centrach kształcenia zawodowego, w szkołach artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne, placówkach artystycznych, szkołach artystycznych realizujących także kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego będą ograniczone od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r.