grudzień 2021

28 grudnia 2021

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie ustalenia wysokości opłaty wnoszonej od 1 stycznia 2022 r. przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji i akredytacji wstępnej

Załączniki Zarządzenie Nr 76/21 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty wnoszonej od 1 stycznia 2022 r. przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji i akredytacji wstępnej Data: 2021-12-28, rozmiar: 192 KB Opłata akredytacyjna na rok 2022 dla placówek doskonalenia nauczycieli Data: 2021-12-28, rozmiar: 92 KB […]

21 grudnia 2021

Rozliczenie wykorzystania dotacji przyznanej na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w 2021r.

W związku z realizacją zadania przeznaczonego na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w 2021 r. zwracam się z prośbą o przesłanie  rozliczenia zgodnie § 2 umowy z wykorzystania dotacji wg załączonego wzoru w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 stycznia 2022 r.

17 grudnia 2021

„Norwid, Baczyński, Pilecki, Wyszyński – drogowskazy polskiej kultury. Mazowieckie lekcje historii z pieśnią Jacka Kaczmarskiego” – zaproszenie do udziału

Uczniowie i Nauczyciele zaproszeni są do udziału w dwóch, 45 minutowych, bezpłatnych programach kulturalno – muzyczno – historycznych.