sierpień 2023

29 sierpnia 2023

Informacja o liczbie wolnych miejsc na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia i szkół dla dorosłych na terenie województwa małopolskiego – po przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2023/2024

Informacja o liczbie wolnych miejsc

24 sierpnia 2023

Przekazanie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach policealnych, branżowych szkołach II stopnia, szkołach dla dorosłych– po przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2023/2024

Informację należy przekazać poprzez wypełnienie ankiety dostępnej w Panelu Dyrektora w dniach od 25 do 28 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00.

22 sierpnia 2023

Informacja o liczbie wolnych miejsc w klasach I publicznych liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia na terenie województwa małopolskiego – po przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2023/2024

Informacja o liczbie wolnych miejsc

22 sierpnia 2023

Program edukacyjny #jumpinit

Fundacja Sarigato zaprasza do programu edukacyjnego #jumpinit. Ten bezpłatny dla uczniów i szkół program jest adresowany do uczniów w wieku 13-17 lat, którzy zaczynają poszukiwać swojej ścieżki kariery i chcą poznać możliwości istniejące w dziedzinie IT. Program pokazuje różnorodność zawodów w tej branży  i jest realizowany jest w formie warsztatów symulujących realizację projektu. Warsztaty mogą […]