2023

28 grudnia 2023

Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Przywrócić głos Niezłomnym, Nieobecnym na lekcjach historii”

Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Nowym Sączu po raz kolejny organizuje Ogólnopolski Konkurs Historyczny dla uczniów szkół podstawowych i środowisk polonijnych „Przywrócić głos Niezłomnym, Nieobecnym na lekcjach historii”.

27 grudnia 2023

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie ustalenia wysokości opłaty wnoszonej od 1 stycznia 2024 r. przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji i akredytacji wstępnej

Załączniki Zarządzenie Nr 63/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty wnoszonej od 1 stycznia 2024 r. przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji i akredytacji wstępnej Data: 2023-12-27, rozmiar: 187 KB