wrzesień 2023

25 września 2023

XVII Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego. Za Wolność Waszą i naszą”, w roku szkolnym 2023/2024 – dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Komunikaty i materiały dotyczące olimpiady

25 września 2023

XXIX Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego, „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego. Za Wolność Waszą i naszą”, w roku szkolnym 2023/2024 – konkurs tematyczny dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniów branżowych szkół I stopnia

Komunikaty i materiały dotyczące konkursu

21 września 2023

Wykaz szkół i centrów kształcenia zawodowego, prowadzących turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w województwie małopolskim w roku szkolnym 2023/2024

Załączniki Wykaz szkół i centrów kształcenia zawodowego, prowadzących turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników w województwie małopolskim w roku szkolnym 2023/2024 Data: 2023-09-21, rozmiar: 58 KB