27 grudnia, 2023

27 grudnia 2023

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie ustalenia wysokości opłaty wnoszonej od 1 stycznia 2024 r. przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji i akredytacji wstępnej

Załączniki Zarządzenie Nr 63/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty wnoszonej od 1 stycznia 2024 r. przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji i akredytacji wstępnej Data: 2023-12-27, rozmiar: 187 KB