27 grudnia 2023

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie ustalenia wysokości opłaty wnoszonej od 1 stycznia 2024 r. przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji i akredytacji wstępnej

Załączniki