2024

12 kwietnia 2024

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu województwa małopolskiego w 2024 roku

Do pobrania: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu województwa małopolskiego w 2024 roku Załącznik nr 1 – wzór oferty Załącznik nr 2 – wzór umowy Załącznik nr 3 – wzór sprawozdania Załącznik nr 4 – wykaz osób wchodzących w skład […]

12 kwietnia 2024

Wręczenie nagród Małopolskiego Konkursu z Fizyki z udziałem I Małopolskiego Wicekuratora Oświaty Artura Paska

11 kwietnia 2024 r. w sali Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ulicy prof. Stanisława Łojasiewicza 11 w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia nagród Małopolskiego Konkursu z Fizyki dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2023/2024.

5 kwietnia 2024

Wykaz poradni psychologiczno-pedagogicznych, w których działają zespoły orzekające wydające orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – stan na 4.04.2024 r.

Załączniki Wykaz poradni psychologiczno-pedagogicznych Data: 2024-04-05, rozmiar: 17 KB

5 kwietnia 2024

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2024 r. z terenu województwa małopolskiego

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2024 r. z terenu województwa małopolskiego

5 kwietnia 2024

VI edycja Dnia Nowych Technologii w Edukacji

5 kwietnia 2024 roku, odbędzie się inauguracja kolejnej, szóstej edycji Dnia Nowych Technologii w Edukacji. Jest to wspólna inicjatywa Ministerstwa Edukacji i kuratorów oświaty, której celem jest popularyzowanie skutecznego i właściwego (uzasadnionego metodycznie) wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy z uczniami w szkole i poza nią.