2 lipca, 2024

2 lipca 2024

Ogłoszenie o III otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2024 r. z terenu województwa małopolskiego

Ogłoszenie o III otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w 2024 r. z terenu województwa małopolskiego Załącznik nr 1 – wzór oferty Załącznik nr 2 – wykaz kadry wypoczynku Załącznik nr 3 – szczegółowy program wypoczynku Załącznik nr 4 – oświadczenie o realizacji wypoczynku zgodnie z […]

2 lipca 2024

System informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

Na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej została uruchomiona aplikacja o nazwie „System informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego”. Jest ona dedykowana osobom fizycznym, które złożyły w przeszłości oświadczenia lustracyjne, a nie pamiętają daty lub miejsca (organu przyjmującego) złożenia takiego oświadczenia. Po wprowadzeniu numeru PESEL oraz imienia ojca system podaje datę złożenia oświadczenia lustracyjnego, funkcję publiczną pełnioną […]